De praktijk

Dokter Faye

Faye el Maknouzi

1983, arts in spe

Mijn fascinatie voor de zieke mens heeft ertoe geleid dat ik op vrij jonge leeftijd het 'alternatieve genezen' tegenkwam. Op 18-jarige leeftijd kwam ik voor de keuze te staan om de opleiding natuurgeneeskunde te volgen of de reguliere opleiding geneeskunde. Na verschillende overwegingen te hebben gemaakt, koos ik ervoor om eerst de reguliere opleiding te volgen waarmee ik een degelijke basis kon leggen en vervolgens mij bij te laten scholen als natuurarts. Deze weg ging 'helaas' niet zonder slag of stoot. Wegens het lotingssysteem voor de geneeskunde opleiding had ik in de tussentijd een andere opleiding, Gezondheidswetenschappen, afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na mijn inloting in 2012 startte ik de opleiding geneeskunde aan de Vu. Ik kwam er al gauw genoeg achter hoeveel gebreken het reguliere denken met zich meebrengt. Voor mij was dit falende systeem een nog grotere drijfveer de weg van het holistisch denken te volgen naast de reguliere opleiding geneeskunde. Om deze reden begon ik in 2014 met de opleiding Natuurgeneeskundig therapie aan de Academie Sagho. Deze heb ik inmiddels afgerond. De opleiding tot colonhydrotherapeut heb ik gevolgd bij Coventina. Verder heb ik cursussen gevolgd in ‘ontzuren & ontgiften’, cupping en natuurvoeding en blijf ik me verder ontwikkelen op dit gebied. 
Een groot streven is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmspoelingen en lichaamsverontreiniging. 

Momenteel ben ik arts in spe en probeer ik aan de ene kant via deze vorm van medisch denken een brug te slaan naar de alternatieve geneeskunde en aan de andere kant het 'anders denkende' het overwicht te geven.

De praktijk focust zich primair op ontgiften en drainage daar ik van mening ben dat vele klachten, met name chronische klachten, ontstaan door verzuring en verontreiniging van het lichaam. Naast het ontgiften is het zeer belangrijk ‘goede’ en verantwoorde (natuur)voeding te nuttigen. Dit is een groot streven binnen de praktijk. In nauwe samenwerking met diëtisten kunnen wij een persoonlijk dieetplan opstellen.