Onze artsen

Drs. Faye el Maknouzi

Mijn fascinatie voor de zieke mens heeft ertoe geleid dat ik op vrij jonge leeftijd het ‘alternatieve genezen’ tegenkwam. Op 18-jarige leeftijd kwam ik voor de keuze te staan om de opleiding natuurgeneeskunde te volgen of de reguliere opleiding geneeskunde.

Na verschillende overwegingen te hebben gemaakt, koos ik ervoor om eerst de reguliere opleiding te volgen waarmee ik een degelijke basis kon leggen en vervolgens mij bij te laten scholen als natuurarts. Deze weg ging ‘helaas’ niet zonder slag of stoot. Wegens het lotingssysteem voor de geneeskunde opleiding had ik in de tussentijd een andere opleiding, Gezondheidswetenschappen, afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Na mijn inloting in 2012 startte ik de opleiding geneeskunde aan de Vu. Ik kwam er al gauw genoeg achter hoeveel gebreken het reguliere denken met zich meebrengt. Voor mij was dit falende systeem een nog grotere drijfveer de weg van het holistisch denken te volgen naast de reguliere opleiding geneeskunde. Om deze reden begon ik in 2014 met de opleiding Natuurgeneeskundig therapie aan de Academie Sagho. Deze heb ik inmiddels afgerond. De opleiding tot colonhydrotherapeut heb ik gevolgd bij Coventina. Verder heb ik cursussen gevolgd in ‘ontzuren & ontgiften’, cupping en natuurvoeding en blijf ik me verder ontwikkelen op dit gebied. 


Een groot streven is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmspoelingen en lichaamsverontreiniging.

Ik ben basisarts en ik probeer een brug te slaan tussen de allopathische- en de alternatieve geneeskunde, maar tegelijkertijd het ‘anders denkende’ het overwicht te geven.

Momenteel volg ik de tweejarige opleiding tot leefstijlarts bij de Academy for Integrative Medicine.

De praktijk focust zich primair op ontgiften en drainage daar ik van mening ben dat vele klachten, met name chronische klachten, ontstaan door verzuring en verontreiniging van het lichaam. Naast het ontgiften is het zeer belangrijk ‘goede’ en verantwoorde (natuur)voeding te nuttigen. Dit is een groot streven binnen de praktijk. In nauwe samenwerking met diëtisten kunnen wij een persoonlijk dieetplan opstellen.

BIG-nummer: 89926744801

Drs. Faye el Maknouzi

Drs. Arthur Lemmens

Mijn huisartsopleiding deed ik bij een homeopathische huisarts. Daar leerde ik beide benaderingen toepassen in de praktijk. Na een studie in de homeopathie, ben ik toen begonnen als klassiek homeopaat in Den Haag. Na 5 jaar zag ik dat veel volwassen patiënten niet goed reageerden op de homeopathische middelen. Ik ben toen de patiënten gaan reinigen en ontgiften en zag bij veel mensen dat verbeterden en gevoeliger werden voor de homeopathische middelen. 
Langzamerhand verbreedde mijn horizon en deed veel onderzoek middels de vegatest en later de vegacheck naar detox therapieën o.a. de Matrixregeneratie therapie (MRT).
Later ging ik de opleiding tot natuurarts volgen en zag hoe belangrijk voedsel en gezonde darmen zijn en ben toen begonnen met hoge darmspoelingen.
Deze onderzoeken en behandelingen vormden de rode draad in mijn praktijk de afgelopen 35 jaar.
Na twee jaar gestopt te zijn, heb ik weer nieuwe ontwikkelingen bestudeerd en wil deze kennis graag weer toepassen in de praktijk.suc

Drs. Arthur Lemmens

Open chat
Hoi👋, Hoe kunnen wij jou helpen?