VegaTest

De VegaTest

De VegaTest

De VegaTest (de officiële naam luidt Vegetatieve Reflex Test) is net als de VegaCheck een diagnostische methode, van waaruit nauwkeurig kan worden bekeken welke therapie het beste is voor de betreffende patiënt. In de VegaTest kunnen we nog wat dieper ingaan op de gevonden stoornissen in de VegaCheck. Tevens kan met de VegaTest ook worden getest welke medicatie geschikt is en of de gekozen medicatie werkt en verdragen wordt.

Hoe is de VegaTest ontwikkeld?

Rond 1950 ontdekte de Duitse arts Voll een relatie tussen acupunctuurpunten en het verloop van bepaalde ziekten in ons lichaam. Acupunctuurpunten zijn plaatsen waar meer energie meetbaar is. Hij vond deze relatie door middel van een weerstandsmeter. Voll merkte door het doen van verschillende metingen dat orgaanstoornissen een verandering gaven in de meetpunten. In 1979 ontwikkelde een andere Duitse arts, dr.Schimmel, op basis van deze bevindingen de Vegetatieve Reflex Therapie. Met deze methode hoefde er nog maar op één acupunctuurpunt een meting te worden verricht. Er wordt een meetkring gemaakt en in deze meetkring worden ampullen gebracht. Geeft dit een lagere waarde vanuit het lichaam dan de uitgangswaarde, dan wijst dat op een reactie van het lichaam en daarmee een mogelijke stoornis.

Hoe gaat de VegaTest in zijn werk?

De VegaTest is een elektromagnetische meting. Er wordt gebruikt gemaakt van een zilveren meetelektrode, die zachtjes op de huid gedrukt wordt. In principe kan ieder acupunctuurpunt gebruikt worden voor de VegaTest. Wij maken gebruik van het nieuwste Vegatest apparaat van Wegamed, de Test Expert Plus. Met het apparaat wordt op een willekeurig punt in het elek tromagnetisch veld gemeten (meestal de duim) en de respons verloopt via het autonome zenuwstelsel. Een verandering in de huidweerstand wordt geregistreerd door het apparaat als een ampul in de meetkring wordt gebracht. Als de ampul een verlaging van de meetwaarde veroorzaakt dan wordt bekeken welke eventuele stoornis dit kan zijn. De VegaTest is een methode met veel mogelijkheden en afgenomen door een ervaren tester is het een zeer betrouwbare diagnostische methode.

Wat gebeurt er na de VegaTest?

Wanneer er afwijkingen worden gevonden door het apparaat, zal de arts samen met u bespreken welke behandeling het meest passend is voor u. Het uitgangspunt hierbij is dat de therapie ten eerste effectief moet zijn, maar daarnaast ook verdraagbaar voor de patiënt is. Bovendien vinden wij het ook belangrijk dat we een holistische benadering nastreven. Dit wil zeggen dat niet alleen de klacht waarvoor de patiënt naar de praktijk is gekomen, wordt behandeld, maar ook andere symptomen of bepaalde relaties hiertussen. Vaak heeft de patiënt helemaal geen weet van deze andere (samenhangende) klachten. Op deze manier zorgen we ervoor dat de klachten bij de wortel worden aangepakt en er niet slechts symptoombestrijding plaatsvindt. We kijken ook vaak naar iemands leefwijze en voeding, om zo de therapie optimaal te laten verlopen. Heeft u klachten waarvoor nog geen duidelijke oorzaak is gevonden of bent u benieuwd wat de VegaTest kan doen voor uw gezondheid, neem dan contact op met onze praktijk.

Open chat
Hoi👋, Hoe kunnen wij jou helpen?